Závazná přihláška na soustředění

místo pobytu: Rekreační zařízení Vyhlídka, Češkovice 158, Blansko

 

28.01.2024 - 03.02.2024

Přijmení a jméno

 

Datum narození

 

Adresa bydliště

 

Telefon

 

Email

 

 

Prohlášení rodičů:

- Jsem si vědom, fyzické zátěže dítěte při souborové činnosti. Prohlašuji, že dítě je zdrávo, nemá zdravotní omezení.

- Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte pro potřeby klubu.

- Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte pro potřeby klubu.

- Hodiny zmeškané vlastní neúčastí dítěte se nenahrazují a školné se nevrací. *

- V případě krádeže, odcizení věcí z míst neuzamčených prostor taneční škola neodpovídá.

 

 Dne:………………………..                                      Podpis:………………………………..   

*Storno podmínky:

Pokud se již přihlásíte a nebudete se moci soustředění z jakékoli příčiny zúčastnit platí následující stornovací zásady:

Zrušení přihlášky lze provést pouze písemně na adresu: Martina Bartuschková, Voříškova 47, 623 00 Brno

a odečte se stornovací poplatek 50% z celkové zaplacené částky. V případě odhlášení v průběhu soustředění se kursovné nevrací.