Závazná přihláška na Příměstský taneční tábor - soustředění (soutěžní)

místo konání: ZŠ Sokolnice, Masarykova 20

 

11.08.2024 – 16.08.2024

 

18.08.2024 – 23.08.2024

 

 

Přijmení a jméno

 

Datum narození

 

Adresa bydliště

 

Telefon

 

Email

 

 

Prohlášení rodičů:

- Jsem si vědom, fyzické zátěže dítěte při souborové činnosti. Prohlašuji, že dítě je zdrávo, nemá zdravotní omezení.

- Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte pro potřeby klubu.

- Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte pro potřeby klubu.

- Na hodiny zmeškané vlastní neúčastí dítěte se vztahují storno podmínky.*

- V případě krádeže, odcizení věcí z míst neuzamčených prostortaneční škola neodpovídá.

 

 Dne:………………………..                                      Podpis:………………………………..   

*Storno podmínky:

Pokud se již přihlásíte a nebudete se moci soustředění z jakékoli příčiny zúčastnit platí následující stornovací zásady:

Zrušení přihlášky lze provést pouze písemně na adresu: Martina Bartuschková, Voříškova 47, 623 00 Brno

a odečte se stornovací poplatek 50% z celkové zaplacené částky. V případě odhlášení v průběhu soustředění se kursovné nevrací.