Informace o lécích, indispozicích

 

Jméno a příjmení dítěte:  ................................................................

 

Datum narození dítěte: ...................................................................

 

Jméno zákonného zástupce: …………................................................

 

 

Informuji o těchto skutečnostech:

 

Ø Mé dítě pravidelně užívá léky (uveďte dávkování a dobu užívání):

 

o   ………………………………………………………………………………………

o   ………………………………………………………………………………………

o   ………………………………………………………………………………………

o   ………………………………………………………………………………………

o   ………………………………………………………………………………………

Léky předám příslušnému pověřenému pedagogickému pracovníkovi nebo zdravotníkovi. Léky označím jménem a příjmením dítěte.

 

Ø Dále upozorňuji na možné indispozice mého dítěte (např. alergie apod.):

 

o   ………………………………………………………………………………………

o   ………………………………………………………………………………………

o   ………………………………………………………………………………………

 

Ø Pokud není vyplněna výše uvedená část, prohlašuji, že mé dítě neužívá žádné léky.

 

Ø Prohlašuji, že dítě u sebe nemá žádné léky.

 

 

 

V    ….……...................... dne ……………………..                        ……….…….……………………………..

                                                                                               podpis zákonného zástupce